Portfolio

https://moderkakan.com/portfolio-item/loughtay/Ett Kraftfullt organ

Hur kan moderkakan hjälpa efter en förlossning? Hur går processen till när kapslarna tillreds?

https://moderkakan.com/portfolio-item/moderkaksinkapsling-prislista/Moderkaksinkapsling & Prislista

De här tjänsterna erbjuds

https://moderkakan.com/portfolio-item/uppgift/Moderkakans uppgift

Hur hjälper moderkakan fostret? Vad innehåller moderkakan? Vad får jag för effekt om jag äter min moderkaka?

https://moderkakan.com/portfolio-item/son/Skydda ditt barn

Sen Avnavling, Stam Celler, Lotus födsel.

https://moderkakan.com/portfolio-item/art/Vem är Jacqui Doula

Sprudlande Mamma, Doula, Placentspecialist, Gravidmassör, Föda Utan Rädsla Instruktör

https://moderkakan.com/portfolio-item/hong-kong/Vanligt förekommande frågor

FAQ

Ska du föda barn i STOCKHOLM, SÖDERMANLAND eller UPPSALA län, då kan Jacqui kapsla in din moderkaka! Skicka din förfrågan via Kontaktformuläret

error: