Moderkakans uppgift

Bara ett par dagar efter befruktningen börjar ett tillfälligt, viktigt organ som heter moderkaka att utvecklas. Moderkakan tar under graviditeten upp näring och syre via moderns blod och överför det till fostret. En av moderkakans många viktiga funktioner är också att producera hormoner. Moderkakan är ett så kallat endokrint organ. Genom graviditeten producerar moderkakan mer och mer hormoner i den gravida kroppen för att i tredje trimestern ha höjt hormonnivåerna till ungefär 3 gånger högre än innan graviditet. Det blir efter förlossningen en stor omställning (chock?) för kroppen, eftersom att hormonvärdena sjunker till långt under normalnivå efter att moderkakan har fötts ut.

Moderkakan tillverkas av din kropp, för att förse dig och din baby med det ni behöver under graviditeten, likväl som efter. Moderkakan är mycket näringsrik, packad med hormoner och näringsämnen. Hög på järn-, protein-, vitamin- och mineralvärden.

De vanligaste upplevda effekterna från moderkakskapslarna är ökad bröstmjölksproduktion, jämnare energi, mindre efterblödningar samt snabbare återhämtning efter förlossningen. Moderkakan balanserar upp hormonbalansen samt minskar risken för järnbrist efter förlossningen och ersätter förlorade vitaminer, mineraler och proteiner. Moderkakan sägs även motverka “tre dagars gråten”, minska risken för förlossningsdepression och reglera hormoner vid klimakteriet. Kapslarna innehåller hormonet oxytocin som gör att du lättare knyter an till ditt barn. De hjälper även livmodern att återgå till normal storlek snabbare.

Alla kan uppleva de positiva effekterna med att äta sin moderkaka. Brukar du har besvär av PMS vid mens eller har en historia av depression så finns det en chans att kapslarna passar just dig lite extra eftersom de hjälper kroppen att stabilisera hormonbalansen. Om du haft svårt med amning, fött en prematur bebis eller haft en traumatisk förlossningsupplevelse kan kapslarna hjälpa  även för detta. Om du önskar läka snabbare, höja ditt järnvärde, öka energi och vara mindre trött rekommenderas du att att ge moderkakskapslarna en chans.

Ska du föda barn i STOCKHOLM, SÖDERMANLAND eller UPPSALA län, då kan Jacqui kapsla in din moderkaka! Skicka din förfrågan via Kontaktformuläret

error: